Tandimplantat

Hvad er tandimplantater?

En enkel forklaring på hvad tandimplantater er, er at det er en kunstig rod af metal, som indsættes i kæbebenet, hvor der ellers skulle have siddet naturlige tænder, men hvor tænderne i disse tilfælde mangler.

Tandimplantater er skrueformede og laves af det stærke grundstof titanium. Grunden til at bruge dette materiale er, at titanium har en egenskab til at indgå i en fysisk-kemisk forbindelse med levende knoglevæv. Det vil sige, at titaniumimplantatet kan vokse sammen med den naturlige knogle ved en proces kaldet osseointegration. Denne proces sikrer, at tandimplantatet låses fast og derved giver et stærkt fundament.

Ovenpå implantatet placeres en krone, bro eller protese alt efter patientens behov.

FAQ – spørgsmål og svar

Hvorfor skal man have implantatbehandling?

Tandimplantater kan erstatte en eller flere tænder. Såfremt man har mistet alle tænder, kan implantater desuden understøtte en fuldkæbebro, der sidder fast konstant på implantaterne. Alternativet til dette er en aftagelig protese, der kan klikkes fast på implantaterne, men kan tages ud.

Hvordan foregår en implantatbehandling?

En implantatbehandling består af flere faser.

Indledningsvis foretages en grundig forundersøgelse med røntgenbilleder, hvor forholdene vurderes og vi sammen finder den bedste løsning for dig. En detaljeret behandlingsplan udarbejdes, og du henvises til vores samarbejdspartner til operation.

Implantaterne indsættes i kæben ved et mindre indgreb. Efter helingsprocessen foretages abumentoperationen, hvor der påsættes et ’healing abutment’ ned i tandimplantatet.

Efter denne helingsproces tages der aftryk til krone, bro eller protese, der sidenhen bliver skruet fast til impantatetet

Hvor lang tid tager det at få et tandimplantat?

Selve indgrebene i behandlingen tager ikke særlig lang tid. Den samlede behandlingstid vil afhænge af, hvor lang helingsprocessen er mellem de forskellige behandlinger. Efter første operation varer helingsperioden normalt 1-3 måneder i underkæben og 2-5 måneder i overkæben. 

Hvad koster et tandimplantat?

Prisen på et tandimplantat vil naturligvis variere, alt efter hvor omfattende den pågældende patients situation er, og hvor mange tænder det derfor drejer sig om. For at kunne give en reel pris på netop din situation, vil du altid skulle have en konsultation på klinikken.

Kan alle mennesker få tandimplantater?

I princippet kan alle mennesker få lavet tandimplantater. Der er en nedre aldersgrænse på 18 år, da munden skal være færdigudviklet. Dertil er der nogle forhold, der er mere gunstige end andre i forbindelse med implantater. Hvis patienten har intakte nabotænder, er der god baggrund for at lave implantater. Er nabotænderne derimod i dårligere stand, men med et godt fundament, vil det give mere mening at lave en bro i stedet.

Patienter med paradentose vil have ringe forhold til at få lavet tandimplantater. Paradentose er en betændelsestilstand i den knogle, tandroden sidder i, der derfor giver ugunstige forhold for et nyt implantat.

Kontakt os på